Masz pytania? Dzwoń - tel: 509 652 690BMW - rok założenia 1916


Kasowanie inspekcji

rys.1    rys.2

rys.2


Seria 3 (E30) 1982 - 85

Seria 5 (E28) 1982 - 88

Lampka kontrolna wymiany oleju

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.2.
Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.
Włączyć zapłon.
Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna inspekcji

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.2.
Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.
Włączyć zapłon.
Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.

Seria 3 (E30) 1986 - 94

Seria 3 (E36) 1990 - 01

Seria 3 (E46) 1998 ->

Seria 5 (E34) 1988 - 96

Seria 5 (E39) 1996 ->

Seria 7 (E38) 1994 ->

Z3 (E36) 1996 ->

Z8 (E52) 1999 ->

X5 (E53) 1999 ->


Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym

Lampka kontrolna wymiany oleju

Włączyć zapłon
Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys 3.
Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.
Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna inspekcji

Włączyć zapłon.
Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3
Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia.
Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara

E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Oprócz E46:

Włączyć zapłon.
Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3.
Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.
Odczekać 20 sekund.
Włączyć zapłon.
Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy.
Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
Wyłączyć zapłon.

Seria 3 (E46) 2000 ->

Seria 5 (E39) 2000 ->

X5 (E53) 2000->


Bez wtyczki diagnostycznej w przedziale silnikowym

Zerowanie wskazania okresu przeglńdu wynikającego z przebiegu

Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re"
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.
Zwolnić przycisk [A].
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A].
"END SIA" przeglądu.
Wyłączyć zapłon.

Zerowanie wskazania okresu przeglńdu wynikającego z czasu

Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu:

Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re".
Zwolnić przycisk [A]
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.
Zwolnić przycisk [A].
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją "reset" albo "re".
Zwolnić przycisk [A].
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.
Zwolnić przycisk [A].
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A]
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A].
"END SIA" przeglądu.
Wyłączyć zapłon.

Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu:

Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys. 4
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re".
Zwolnić przycisk [A]
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.
Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się.
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.
Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją "reset" albo "re".
Zwolnić przycisk [A]
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.
Zwolnić przycisk [A].
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A]
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk [A].
"END SIA" przeglądu

Gdzie nas szukac?


stat4u